Extra zonnepanelen

Extra zonnepanelen Sanders|Fritom

10 juni 2023

Zonnepanelen SF

We maakten het vorig jaar allemaal mee: de energiecrisis. De prijzen voor elektriciteit stegen enorm en bij Sanders|Fritom ontstond daarom het plan om zelf meer energie op te wekken. Dit plan maakt dat Sanders|Fritom haar energiekosten kan drukken, maar past ook prima bij de energietransitie die de komende jaren zal moeten plaatsvinden naar een groene toekomst. 

Sanders|Fritom had al 150 zonnepanelen op haar dak liggen en hier zijn 460 panelen bijgekomen. Deze panelen zijn voor eigen gebruik en ze zijn sinds 4 mei jl. in operatie. Vanaf dat moment monitort Sanders|Fritom haar opbrengst uit zonne-energie nauwkeurig. Een van haar MVO-doelen is om met de installatie van deze extra zonnepanelen gemiddeld over het jaar berekend, 25% zelfvoorzienend te zijn voor elektriciteit. Ze is al goed op weg om dit doel te bereiken: sinds de aansluiting bedraagt Sanders|Fritoms zelfvoorzienendheid gemiddeld 38%. Gerealiseerd met haar eigen groene stroom! De komende tijd zal in het teken staan van het streven om het elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te concentreren in de perioden dat de zon schijnt, waardoor Sanders|Fritoms zelfvoorzienendheid naar verwachting nog verder zal toenemen.