Nieuwe regels milieuzones vanaf 1 januari 2022

Nieuwe regels milieuzones vanaf 1 januari 2022

18 november 2021

Milieuzone

Voor dieselvrachtauto’s  gaan per 1 januari 2022 strengere toegangseisen gelden in de milieuzones in Nederland.  Dan is het alleen nog toegestaan voor vrachtauto’s met emissieklasse 6 om de zone in te rijden. De volgende gemeentes hebben dan een milieuzone: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Utrecht en Haarlem. Op de website www.milieuzones.nl kun je eenvoudig met het kenteken checken of jouw vrachtwagen toegang heeft tot milieuzones.

Er zijn mogelijkheden tot ontheffingen, maar dit gaat op gemeente niveau. Er dient dus per gemeente naar eventuele ontheffingsmogelijkheden te worden gekeken. Voor iedere gemeentelijke milieuzone kun je 12 keer per jaar, tegen betaling, per kenteken een dagontheffing aanvragen.

Daarbij kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2025 zero emissiezones voor vrachtauto's invoeren in hun gemeenten. In deze zones mogen alleen elektrische vrachtauto’s komen die geen schadelijke stoffen uitstoten. In deze zones zal voor Euro 6 voertuigen een vrijstelling gelden tot 1-1-2030.

Voor Sanders | Fritom zorgen deze nieuwe maatregelen gelukkig voor geen problemen. Ons wagenpark bestaat voor 97% uit Euro 6 motoren en dus kunnen wij uw goederen overal in Nederland afleveren.