Nieuws

Onlangs is er een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer. De looptijd van de nieuwe CAO afspraken lopen tot 31 december 2022. Door o.a. de perikelen rondom Covid-19 zijn de oude CAO afspraken, die liepen tot 31 december 2019, aangehouden.