Nieuws

Het bestuur van de Stichting PayChecked in Transport verklaart dat door een audit is vastgesteld dat Sanders|Fritom voldoet aan de registratienormen zoals vastgesteld in de PayChecked in Transport Registratienormen en is opgenomen in het PayChecked in Transport Register. Wij zijn blij van het opnieuw behalen van het certificaat!🚚 Het register en de normenset zijn te raadplegen op www.PayChecked.nl